All Kind's Knutters
Tranemo

Styrelsen

RollNamnTelefonE-post
Ordförande Börje Wegstrand0321-724 53
070-2572 941
bmw72453@telia.com
Vice Ordförande Stig Christenssen0325-767 25
0705-93 46 48
stig.christensen@live.se
Sekreterare Gösta Johansson0321-603 41
070-228 45 53
Kassör Maritha Wegstrand0321-72453
070-2535 033
bmw72453@telia.com
Tidningsansvarig Lars Olsson0325-765 39
070-380 17 67
olsson.tranemo@telia.com
Ledamot Tommy Björklund
076-8003390
sidgizmo@hotmail.se
Ledamot Sven-Gunnar Josefsson0325-703 16
070-7122 187
svengunnar.josefsson@telia.com
Festkommitté Styrelsen
Foton till hemsidan Tommy Björklund